Tietosuojaseloste

 

NuoriLääkäriPäivät

1. Yleistä

Tässä selosteessa kerromme, miten rekisterinpitäjänä käsittelemme rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja. Käsittely vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) vaatimuksia. Käyttäjinämme voi olla sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä. Tässä selosteessa olevia kohtia voidaan kohdasta riippuen soveltaa joko yksityishenkilöihin, yrityksiin tai molempiin.

Seloste on yhdessä käyttöehtojemme kanssa samalla sopimus henkilötietojen käsittelystä tilanteissa, joissa meidän katsotaan käsittelevän henkilötietoja sinun tai yrityksesi lukuun (ns. ”DPA” = data processing agreement). Oikeudellisesti me olemme tällöin henkilötietojen käsittelijä ja sinä tai edustamasi yritys rekisterinpitäjä.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja peruste

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme yksilöidä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Nuori Lääkäri Oy:n koulutuksiin ja tapahtumiin osallistujat ja välittää palvelussa tekemäsi asiakirjat halutuille vastaanottajille. Saatamme lisäksi käyttää henkilötietoja palvelua koskeviin tiedotteisiin, suoramarkkinointiin, laskutukseen ja tilastointiin sekä mahdollistaa yhteistyökumppaniemme kertaluontoiset yhteydenotot ilmoittautuneisiin.

Viestintämme voi olla henkilökohtaisesti kohdennettua. Saatamme lähettää käyttäjälle sisältöä, jonka olemme katsoneet kyseistä käyttäjää mahdollisesti kiinnostavaksi. Tarkoituksemme on seuloa sinulle lähetettävistä viesteistä pois ne, jotka eivät todennäköisesti kiinnosta sinua. Henkilötietojesi käsittely perustuu asiakassopimukseen, jonka solmit Palveluntuottajan kanssa rekisteröityessäsi palveluumme. Rekisteröitymisprosessissa pakollisina edellytettävien tietojen antaminen on edellytys koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiselle.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme yhtä tai useampaa seuraavista käyttäjiemme henkilötiedoista:

 • Etu- ja sukunimi
 • Henkilötunnus
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatillinen viiteryhmä (toimihenkilö, opiskelija jne.)
 • Työnantaja ja erikoisalan mukainen viiteryhmä
 • Evästeiden avulla kerättävät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selaintyyppi)
 • Luottokortti- ja pankkitilitiedot tai laskutustiedot

Emme ilman erillistä valtuutustasi tai lain asettamaa velvoitetta tarkastele, muokkaa tai poista ilmoittautumisesi sisältöä. Huolehdithan itse esimerkiksi siitä, ettet jaa käyttöoikeuksia sellaisille, joilla ei ole oikeutta päästä tarkastelemaan mainittuja tietoja.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tarvittavat henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta itseltäsi, joko suoraan tai evästeiden avulla, rekisteröityessäsi verkkopalveluumme ja päivittäessäsi käyttäjätilisi tietoja. Joissain tapauksissa tietojasi saattaa syöttää järjestelmäämme joku kolmas osapuoli – esimerkiksi työkaverisi, joka kutsuu sinut mukaan tapahtumaan. Sinulla on näissä tapauksissa mahdollisuus korjata ja poistaa tietosi palvelustamme kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” asetetuissa puitteissa. Kehotamme näissä tilanteissa olemaan ensisijaisesti yhteydessä siihen osapuoleen, joka on syöttänyt tietosi.

5. Henkilötietojen käsittelijämme


Henkilötietoihisi on pääsy ainoastaan henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta peruste päästä käsiksi tietoihin. Kaikkia työntekijöitämme ja vapaaehtoisia velvoittaa asianmukainen salassapitosopimus. Yhteistyökumppanimme, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme, ovat työntekijöineen ja alihankkijoineen vastaavien salassapitosopimusten velvoittamia. Kumppaniemme valintaan kuuluu tarkka tietosuoja-arviointi.

Keskeisimmät Palveluntuottajan lukuun henkilötietoja käsittelevät kumppanimme konserniyhtiöineen ovat:

 • Maksuliikenne: Liveto Oy, Webropol Oy, Paytrail Oyj & Stripe Inc.
 • Taloushallinto-ohjelmisto: Accountor Finago Oy
 • Verkkoliikenteen seuranta: Google Ireland Ltd & Facebook Ireland Ltd

Henkilötietoja saattavat käsitellä rajoitetusti myös kulloinkin käyttämämme tekstiviesti- ja sähköpostigeneraattorien palveluntarjoajat, asiakaspalvelun tarjoajat, ohjelmistokehittäjät, kirjanpitäjät ja konsultit. Näiden kumppanien valintaan kuuluu yhtä lailla tarkka tietosuoja-arviointi. Tiedotamme kaikista merkittävistä muutoksista kumppaneihimme liittyen ennen muutosten toimeenpanoa. Sovimme käsittelystä kirjallisesti kunkin kumppanimme kanssa ja edellytämme kumppaneidemme noudattavan tässä selosteessa asetettua tietosuojan tasoa. Vastaamme kumppaneidemme toimista henkilötietojen käsittelyssä kuin omistamme. Emme luovuta palveluumme tallennettua asiakirjasisältöä tai niihin liittyviä henkilötietoja ulkopuolisille kuin lain vaatiessa.

Henkilötietojasi saatetaan teknisistä syistä siirtää Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Siirron edellytys on, että Euroopan komissio on todennut kohdemaan tietosuojan tason riittäväksi tai tietoja EU:n ulkopuolella vastaanottava osapuoli sitoutuu tietosuojalainsäädännössä (GDPR:ssä) edellytettyihin asianmukaisiin suojatoimiin. Toimitamme pyydettäessä ajantasaiset tiedot kaikista henkilötietoja käsittelevistä kumppaneistamme sinulle henkilökohtaisesti ja selvennämme tarkemmin edellisessä

kappaleessa mainitut suojatoimet tapauksissa, joissa tietoja mahdollisesti siirretään EU:n ulkopuolelle.

6. Henkilötietojen säilytysaika


Säilytämme henkilötietojasi lähtökohtaisesti niin kauan kuin tapahtuman koko laskutus on valmis. Voit poistaa tietosi aiemmin lähettämällä siitä toimistolle viestin. Saatamme tietyissä tapauksissa poistaa käyttäjiä, jotka ovat olleet pitkään epäaktiivisina. Näissä tapauksissa annamme sinulle ennakkoilmoituksen mahdollisista poistotoimenpiteistä.

7. Henkilötietojen suojaus


Pääsy tietokantoihin

Käyttäjiemme henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta oikeus päästä kyseisiin tietoihin. Henkilötietojen käsittely on luottamuksellista, mikä varmistetaan valvonnalla ja kattavilla salassapitosopimuksilla. Kullakin käsittelijällä on oma käyttäjätunnus ja salasana tietokantoihin, jotka sisältävät henkilötietojasi, joten käsittelijät pystytään jatkuvasti tunnistamaan. Pääsy Palveluntuottajan työtiloihin on ainoastaan työntekijöillä ja muilla luvan saaneilla.

Tietoliikenteen ja asiakirjojen suojaus 

Käyttäjien kirjautumistiedot ja käyttöoikeudet
Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Kirjautumistietoja ei säilytetä palvelimella selväkielisenä. Jos käyttäjä kirjautuu palveluumme tavanomaisesta poikkeavasta laitteesta tai selaimesta, kirjautumispolkuun kuuluu lisävarmennuksena kaksivaiheinen vahvistaminen. Käyttäjän tulee silloin kirjautuakseen syöttää paitsi salasanansa, myös hänen puhelimeensa lähetetty kertakäyttökoodi. Näin saamme vahvistusta sille, että kirjautuva käyttäjä on käyttäjätilin oikea haltija.

Tietoturvaloukkauksesta tiedottaminen

Huolellinenkaan menettely ei takaa minkään tietojärjestelmän murtamattomuutta. Jos saamme tietoomme hallussa oleviin henkilötietoihimme kohdistuneen tietoturvaloukkauksen ja loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksille tai vapauksillesi, tiedotamme loukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä sinulle. Kaikki todennäköiset riskitilanteet tutkitaan seikkaperäisesti ja raportoidaan valvontaviranomaiselle.

8. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröitynä sinulla on useita oikeuksia henkilötietoihisi liittyen. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen nuorilaakaripaivat@nly.fi, jos haluat toteuttaa jonkun alla listatuista toimenpiteistä tai sinulla on kysyttävää oikeuksistasi. Välitämme toimenpidepyynnöt myös henkilötietoja käsitteleville kumppaneillemme.

Oikeus tarkastaa ja saada tiedot
Ilmoitamme pyynnöstäsi sinulle kaikki henkilötiedot, jotka meillä on asiakasrekisterissämme sinusta. Toimitamme tiedot sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa. Viimeksi ilmoittamasi yhteys- ja maksutiedot voit tarkastaa myös itse vastausviestien linkkien kautta.

 

Oikaisuoikeus
Oikaisemme pyynnöstäsi asiakasrekisteriimme kerätyt epätarkat ja virheelliset henkilötietosi. Yhteys- ja maksutietosi voit päivittää myös itse vastausviestien linkkien kautta.

Poisto-oikeus
Poistamme pyynnöstäsi kaikki sinua koskevat henkilötiedot asiakasrekisteristämme, ellei meillä ole oikeudellista erityisperustetta säilyttää tietoja (esim. maksamattomat laskut).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Voit rajoittaa henkilötietoihisi kohdistuvaa käsittelyämme, jos sinulla on siihen jokin oikeudellinen peruste (esim. tietojen paikkansapitämättömyys).

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos olemme sinuun yhteydessä, lähestymistapa on todennäköisesti sähköposti. Jokaisen suoramarkkinointisähköpostimme lopussa on painike, jolla voit helposti poistaa itsesi suoramarkkinointilistaltamme.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu.

9. Lisätiedot


Annamme mielellämme lisätietoja tietojenkäsittelystämme ja tietosuojaan liittyvistä oikeuksistasi. Sallimme alan käytäntöjen ja hyvän tavan puitteissa myös tietosuojakäytäntöihimme kohdistuvan auditoinnin.

Tarkempiin kysymyksiin vastaa

Riku Metsälä, riku.metsala@nly.fi