Etukäteen taltioidut luennot

Ilmoittautumalla NuoriLääkäriPäiville saat osallistumislinkin sähköpostiisi. Nauhoitettuja luentoja ja koulutuksia on mahdollista katsoa kahden viikon ajan 11.-24.10.2021. Uutta: Teknisten ongelmien vuoksi haluamme tarjota osallistujillemme kaksi ylimääräistä viikkoa aikaa katsoa koulutusvideoita. Koulutusvideot ovat katsottavissa perjantaihin 5.11. asti!

Lista luennoista pdf-muodossa

 • Luento

 • Johanna Uittamo

1. Suussa syy – milloin suun terveys vaikuttaa potilaani hoitoon?

Johanna Uittamo, EHL (Suu- ja leukakirurgia), HLT, LL, Yliopistonlehtori (suu-ja leukakirurgia)

Milloin potilas tulisi ohjata hammaslääkärin arvioon? Luennolla käsitellään esimerkiksi luustolääkkeiden aloitusta, kasvojen kiputilojen selvittelyä sekä yleisesti suun kroonisten infektioiden merkitystä terveyteen.

 • Luento

 • Liisa Ojala

2. Silmästä silmään – yleisimmät silmätautien ongelmatilanteet

Liisa Ojala, silmätautien erikoislääkäri, kliininen opettaja, Turun yliopisto

Millaiset silmävaivat jokaisen lääkärin tulee osata hoitaa itse ja milloin on oikea aika kilauttaa silmäpäivystäjäkaverille? Luennolla käsitellään usein vastaan tulevia tyypillisiä silmäongelmia perusterveydenhuollon näkökulmasta.

 • Luento

 • Marja-Liisa Huuskonen

3. Ajoterveyttä potilastapausten kautta

Marja-Liisa Huuskonen, TYKS Ajopolin vastuualuejohtaja, Fysiatrian ja työterveyshuollon erikoislääkäri, Liikennelääketieteen erityispätevyys

Unohtuiko ajokielto? Ovatko ajoterveysvaatimukset hieman hatarasti muistissa? Tällä luennolla pääset painamaan mieleesi liikennelääketieteen olennaisimmat asiat.

 • Luento

 • Aino Kohtala

4. Mielen pulmien lääkkeettömät hoidot

Aino Kohtala, keskusyksiköiden johtava psykologi-psykoterapeutti, Terveystalo Kuopio

Vastaanotolta on helppo kirjoittaa psyykenlääkeresepti, koska lääkkeettömät interventiot eivät ole tuttuja ja psykoterapiakenttä tuntuu sekavalta. Psykososiaaliset hoitomuodot ovat kuitenkin tärkeä osa psykiatrista hoitoa ja kasvava alue mielenterveyden kentällä. Luennossa eritellään erilaisten ammattinimikkeiden (psykologi, psykiatrinen sh, psykoterapeutti) eroja ja valaistaan sitä, millaisista lääkkeettömistä interventioista on näyttöä mielenterveyden oireiden hoidossa. Luennon jälkeen tiedät myös mitä tarkoittaa psykologin vastaanotto ja lyhytpsykoterapia ja mitä kautta potilaan sinne ohjaat.

 • Luento

 • Mika Anturaniemi

5. Hoidonrajausten ABC

Mika Anturaniemi, Geriatrian erikoislääkäri, Palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys

Mistä hoidonrajauksissa on kyse? Mitä ongelmia aiheutuu, kun niitä ei ole ennakoivasti mietitty? Kuka hoidonrajauksia tekee, ja missä tilanteissa?

 • Luento

 • Liisa Sorakivi

6. Lausuntojen sudenkuopat ja onnen avaimet

Liisa Sorakivi, Työterveyshuollon erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri, Kela

Mitä Kela toivoo lausuntoihin? Lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen erot, toimintakyvyn kuvaaminen lausunnoissa sekä Kelan kuntoutustarjonta selkiytyvät tällä luennolla.

 • Luento

 • Esko Haapamäki

 • Taija Wilenius

7. Lihavuuden hoito – muutakin kuin kaloreita ja kirurgiaa

Esko Haapamäki, yleislääketieteen erikoislääkäri sekä Taina Wilenius, psykologi, psykoterapeutti, PsM

Miten ottaa lihavuus puheeksi vastaanotolla? Mikä on yleislääkärin rooli lihavuuden hoidossa? Luentokokonaisuudessa käsitellään lihavan potilaan kohtaamista, psykologisia syitä lihavuuden ja syömisen säätelyhäiriöden taustalla ja onnistuneiden hoitosuunnitelmien laadintaa.

 • Luento

 • Nina Rotko

8. Preoperatiivinen arvio – mitä väliä sillä on?

Nina Rotko, Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, OYS

Luennolla käsitellään eri sairauksien vaikutuksia leikkauskelpoisuuteen, anestesiaan ja leikkauksesta toipumiseen. Mitä asioita on hyvä huomioida perusterveydenhuollossa? Mitä tietoja olisi hyvä välittää sairaalaan ja miksi?

 • Luento

 • Lauri Heiskanen

 • Riitta Ahmasalo

9. Pyörii, keinuu vai kaataa? Akuutin huimauksen systemaattinen tutkiminen

Lauri Heiskanen, akuuttilääketieteseen erikoistuva lääkäri, yhteistyössä Riitta Ahmasalo, neurologian erikoislääkäri

Milloin tulisi epäillä keskushermostoperäistä syytä huimauksen taustalla? Riittääkö normaali pään TT sulkemaan pois vakavat syyt? Onko spontaani nystagmus yleensä viite jostain vakavammasta? Miten teen ja tulkitsen HINTS-tutkimuksen ja milloin sitä voi käyttää? Luennolla saat vastauksen näihin kysymyksiin ja lisäksi käymme läpi systemaattisen lähestymistavan akuuttiin huimaukseen.

 • Luento

 • Olli Lainiala

10. Top 10 turhimmat radiologiset tutkimukset

Olli Lainiala, radiologiaan erikoistuva lääkäri

Milloin radiologinen tutkimus on hyödytön? Luennolla pureudutaan tilanteisiin, joissa radiologinen kuvantaminen on turhaa.

 • Luento

 • Mikko Keränen

11. Kaikki irti verenkuvasta

Mikko Keränen, kliinisen hematologian erikoislääkäri

Onko punasolun koolla väliä, onko trombosyyttiarvo liian pielessä? Entä koska voin kontrolloida ja koska pitää huolestua? Yleisimmän laboratoriotutkimuksen salat ja sudenkuopat.

 • Luento

 • Pekka Räisänen

12. Kuuluuko kehitykseen vai täytyykö tutkia? Nuorten keskittymisvaikeudet PTH:ssa

Pekka Räisänen, Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, Oyl HUS Nuorisopsykiatria

Keskittymishäiriöiden hoito ja diagnostiikka koskettaa yhä useampaa lääkäriä. Miten keskittymishäiriöt ilmenevät nuorilla? Miten diagnoosi tehdään? Miten ja kenellä keskittymishäiriötä tulisi hoitaa?

 • Luento

 • Matti Ahonen

 • Nuutti Vartiainen

13. Lasten pään, rangan ja lantion traumat – ikätasoinen tutkiminen ja kuvantamisindikaatiot

Matti Ahonen, traumatologian EL (ranka, lantio), Nuutti Vartiainen, lasten neurokirurgian EL (pää)

Mitä vastaat, kun ensihoito konsultoi kysyen, voiko sängystä tippuneen ja päänsä kolauttaneen lapsen jättää kotiin vanhempien seurantaan? Entä pitääkö kaikilla trampoliinilla epäonnistuneen voltin hypänneillä lapsilla epäillä kaularankavammaa? Luennolla käydään traumatologin sekä lasten neurokirurgin kanssa läpi systemaattisesti eri ikäisten lasten pään ja rangan alueen vammojen tutkiminen sekä kuvantamisindikaatiot.

 • Luento

 • Markku Grönroos

14. Kilauta kollegalle – kuinka konsultoin järkevästi?

Markku Grönroos, akuuttilääketieteen erikoislääkäri, ensihoidon vastuulääkäri K-HSHP

Konsultointi ja konsultaatioihin vastaaminen on olennainen osa lääkärin työtä. Oletko joskus pohtinut, miten valitset sanasi kollegalle soittaessasi? Entä kuinka tulee toimia ensihoidon kysyessä hoito-ohjeita? Luennolla käydään läpi ISBAR-protokolla, jonka avulla sinäkin voit konsultoida systemaattisesti, ja ennen kaikkea, potilasturvallisesti. Käsittelemme myös ensihoidon konsultaatioihin vastaamiseen liittyviä vastuu- ja käytännön asioita.

 • Luento

 • Iita Daavittila

15. Kriittisesti sairas potilas – katse aakkosten alkupäähän

Iita Daavittila, LT, akuuttilääketieteen erikoislääkäri. Apulaisylilääkäri, OYS Päivystys. Ensihoitolääkäri, FH50

Potilaani voi huonosti – mistä tunnistan, milloin on kiire? Mitä on tärkeä huomioida kriittisesti sairaan potilaan alkuarviossa? cABCDE -protokolla on erinomainen työkalu kaikkien akuutisti sairaiden potilaiden tutkimiseen. Luennolla käydään läpi kriittisesti sairaan potilaan systemaattinen tutkiminen ja se, kuinka todettuihin poikkeavuuksiin on syytä puuttua.

 • Luento

 • Taija Lahtinen

16. Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi

Taija Lahtinen, lääkintäkapteeni, LT

Luennolla käsitellään palveluskelpoisuuden arvioinnin perusteita ja käytäntöä, sekä miten erityistilanteissa tulisi toimia.